ایرانگرد نیوز

تشکل‌های خوزستان در اعتراض به شرایط کنونی میراث‌فرهنگی بیانیه دادند

تشکل‌های خوزستان در اعتراض به شرایط کنونی میراث‌فرهنگی بیانیه دادند

 

تشکل‌های میراث‌فرهنگی خوزستان در اعتراض به‌ تغییر مدیریت و بی‌ثباتی سازمان میراث‌فرهنگی بیانیه ارسال کردند. این تشکل‌ها معتقدند، ثبات مدیریتی، تخصص محوری و سیاست‌زدایی از مهمترین ارکان میراث‌فرهنگی به‌شمار می‌رود که نادیده‌ گرفتن هر یک از آن‌ها عواقب جبران‌ناپذیری را به‌دنبال دارد

خروج از نسخه موبایل