راه‎‎های غیر قانونی جدید توریست‎های چینی‎ برای اقامت در امریکابا افشای هدف غیر قانونی توریست‎های باردار چینی،


راه‎‎های غیر قانونی جدید توریست‎های چینی‎ برای اقامت در امریکا

مادران باردار چینی پس از افشای رازشان درکالیفرنیا، نیویورک را جایگزین کردند. برخی از این مادران به طور غیر قانونی از مزایای خدمات درمانی ویژه خانواده‎های کم درآمد امریکایی نیز استفاده می‌کنند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …