پوستر فیلمهای جشنواره فیلم

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

آرایش غلیظ

آرایش غلیظ

اشباح

اشباح

امروز

امروز

انارهای نارس

انارهای نارس

برف

برف

بیگانه

بیگانه

تمشک

تمشک

خانه پدری

خانه پدری

خط ویژه

خط ویژه

خواب زده ها

خواب زده ها

دلتنگی های عاشقانه

دلتنگی های عاشقانه

ردکارپت

ردکارپت

رستاخیز

رستاخیز

زندگی جای دیگری است

زندگی جای دیگری است

زندگی مشترک آقای محمودی و بانو

زندگی مشترک آقای محمودی و بانو

شهابی از جنس نور

شهابی از جنس نور

شیار 143

شیار 143

شیفتگی

شیفتگی

طبقه حساس

طبقه حساس

عصبانی نیستم

عصبانی نیستم

فصل فراموشی فریبا

فصل فراموشی فریبا

قصه ها

قصه ها

متروپل

متروپل

مردن به وقت شهریور

مردن به وقت شهریور

معراجی ها

معراجی ها

مهمان داریم

مهمان داریم

همه چیز برای فروش

همه چیز برای فروش

پنجاه قدم آخر

پنجاه قدم آخر

چ

چ

چند متر مکعب عشق

چند متر مکعب عشق

کلاشینکف

کلاشینکف

گنجشکک اشی مشی

گنجشکک اشی مشی

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …