چالش‌های گردشگری دریایی در دولت یازدهم
چالش‌های گردشگری دریایی در دولت یازدهم

مغفول ماندن ظرفیت‌های گردشگری دریایی ایران یکی از مهمترین میراث رسیده به دولت یازدهم است. صنعتی که در دولت دهم به فراموشی سپرده شد و همه چشم امیدها به دولت یازدهم است. کارشناسان صنعت حمل و نقل دریایی معتقدند یکپارچه نبودن سازمان‌ها و ارگان‌های تاثیرگذار این صنعت یکی از مهمترین چالش‌های گردشگری دریایی است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …