از مذاکره با نماینده بیضایی تا فیلم جنگی ساختن پناهیچالش‌های چند ساله سینما در گفتگو با مدیرعامل فارابی-۱


از مذاکره با نماینده بیضایی تا فیلم جنگی ساختن پناهی

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …