با آب شرب اصفهان در يزد فولاد آلياژي مي‌سازند!


ایرانگرد نیوز- احمد خاتون آبادي در همايش مديريت بحران‌هاي شهري که در پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار شد، اظهار کرد: در کشور به جاي پرداختن به چالش‌هاي اصلي، مشکلات بزرگ شکسته مي‌شود تمام تمرکز متوجه مسائل ريز مي‌شود و اين امر سبب مي‌شود زماني که ما درگير وجود يا عدم وجود آب در اصفهان هستيم 9 سال زودتر از زمان مقرر آب را به يزد انتقال داده مي‌شود.
اين استاد دانشگاه صنعتي اصفهان ادامه داد: تاکيد کرد: متاسفانه در اين سال‌ها علل واقعي کمبود آب در اصفهان و خشکي رودخانه زاينده رود بررسي نشد و تنها مواردي مانند انتقال آب به يزد مورد توجه قرار گرفت در حالي که اگر چالش‌هاي آبي اصفهان به درستي مورد بررسي قرار مي‌گرفت نه از سرچشمه کم مي‌شد و نه آبي به يزد مي‌رفت.

خاتون‌آبادي با اشاره به اينکه از 15 سال پيش تاکنون کارشناسان نسبت به وضعيت کنوني رودخانه زاينده رود و تالاب گاوخوني هشدار داده بودند، تصريح کرد: متاسفانه مسوولان حتي يک لحظه به هشدارهاي کارشناسان توجهي کردند.

وي اضافه کرد: در دنياي مدرن بسياري انسان برخلاف عصرهاي پيش از آن توانايي انجام بسياري از امور را پيدا کرد به همين دليل مباحثي مانند لزوم توجه به گفتمان انساني مطرح شد تا تصميم‌گيري در خصوص بسياري از مسائل منطقي‌تر انجام شود.

اين عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان افزود: ما در دنياي استاتيک و ثابتي نيستيم و اين دنيا در حال تغيير است و به همين دليل دنياي بعد از مدرن مي‌گويد درست است که انسان به مدد تکنولوژي مي‌تواند هر کاري انجام دهد، اما بايد يک عنصر بر کنش‌هاي انسان‌ها نظارت داشته باشد و آن عنصر بسيار مهم اخلاق است.

خاتون‌آبادي ادامه داد: براي مديريت وضعيت‌هاي بحراني مديراني بايد وجود داشته باشند که به جاي جزئي نگري، کلي نگر باشند و بتوانند راه حل‌هاي سيستمي که بيشتر از طريق تمرين به دست مي‌آيد را در مواقع بحران ارائه دهند.

وي اظهار کرد: در سيستم مديريت پايدار کليات بيشتر از جزئيات مورد توجه قرار مي‌گيرند و کنترل، سلسله‌مراتب، دگرگوني و تعامل را نيز به خوبي در تمام امور رعايت مي‌شود تا يک مديريت سالم و صحيح بر روي تمام موضوعات پيش رو انجام شود.

اين استاد دانشگاه صنعتي با بيان اينکه مشارکت مردم و مسوولان، چگونگي اجرا و توسعه پايدار سه مرحله اصلي در جوامع پيشرفته براي انجام يک پروژه است، ادامه داد: در 75 درصد پروژه‌هاي کشور مرحله اول و سوم يعني مشارکت و توسعه پايداري وجود ندارد و فقط قسمت عملياتي يا اجرايي کار انجام مي‌شود و پروژه در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.

خاتون‌آبادي خاطرنشان کرد: اگر اخلاق مبناي کاري يک رييس جمهور، يک استاد دانشگاه و يا رييس قرار گيرد وضعيت آن کشور شهر يا منطقه کوچک بسيار مطلوب مي‌شود.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …