استخراج مس از خاک هاي اکسيدي در شهر بابک


به گزارش ایرانگرد نیوز – مجتمع مس شهر بابک اين اقدام را در راستاي طرح جامع اين مجتمع براي حفظ محيط زيست و رساندن آلودگي ها به حداقل ممکن اجرا کرده است.
در همين راستا خاک هايي که در گذشته هيچ مصرفي نداشتند با استفاده از فرآيند ليچينگ براي استحصال مس مورد استفاده قرار مي گيرند. عدم اجراي اين طرح مي توانست در درازمدت موجب تاثيرات زيست محيطي نامطلوب در محيط اطراف شود.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …