ایرانگرد نیوز

مجلس و دولت برای رونق بخشی به حوزه گردشگری گامی بلند برداشته است

مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان:

مجلس و دولت برای رونق بخشی به حوزه گردشگری گامی بلند برداشته است

 

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان گفت: دولت و مجلس در راستای تصویب اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی به بخش گردشگری اقدامی بزرگ و درخور تحسین برای توسعه زیرساخت‌‌های این صنعت پویا کرده است.

خروج از نسخه موبایل