معرفی جاذبه های گردشگری ایران در کشورهای مختلف افزایش می یابد

با امضاء توافق نامه ایجاد دفاتر و نمایندگی های اطلاع رسانی گردشگری در خارج از کشور

معرفی جاذبه های گردشگری ایران در کشورهای مختلف افزایش می یابد

با امضای توافق نامه ایجاد دفاتر و نمایندگی های اطلاع رسانی گردشگری در خارج از کشور، معرفی جاذبه های گردشگری ایران در کشورهای مختلف افزایش خواهد یافت.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …