نجفی سازمان ویران میراث فرهنگی را از نو برپا می‌کندسید محمد بهشتی:


نجفی سازمان ویران میراث فرهنگی را از نو برپا می‌کند

بالاخره انتظارها به پایان رسید و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری مشخص شد. محمدعلی‌ نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی شد؛ ریاستی که به گفته سید محمد بهشتی می‌تواند ویرانه سازمان میراث فرهنگی را از نو برپا کند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …