سيزدهمين جشن سالانه كانون ملی منتقدان برگزار می‌شود


به گزارش ایرانگرد نیوز، مهدی نصيری رئيس كانون ملی منتقدان تئاتر ايران، ضمن اعلام اين خبر گفت: مقدمات برگزاری سيزدهمين جشن سالانه كانون ملی منتقدان تئاتر ايران از اسفند ماه سال گذشته با جمع آوری و ارزيابی آرا اعضا اين كانون انجام شد و قرار بود كه اين جشن در ارديبهشت ماه و همزمان با هفته تئاتر برگزار شود. اما به دليل عدم تخصيص بودجه كانون محقق نشد. تا اينكه با مساعدت و همكاری رئيس مركز هنرهای نمايشی و نظر مساعد قادر آشنا مقرر شد سيزدهمين جشن سالانه كانون در تاريخ سی ام مردادماه برگزار شود.


نصيری اضافه كرد: پس از جمع آوری آرا و نظرهای اعضا كانون در اين جشن برگزيدگان يازده بخش از از حوزه های تخصصی تئاتر توسط منتقدان تئاتر كشور معرفی می شوند و مطمئنا آنچه حاصل اين انتخاب است به واسطه گزينش و داوری توسط منتقدان تئاتر برای هنرمندان حائز اهميت خواهد بود.


وی افزود: همچنين از اين دوره به بعد از يک پژوهشگر و منتقد فعال و تاثيرگزار تئاتر كشور هم تقدير ويژه به عمل خواهد آمد و جايزه ويژه از طرف هيات مديره كانون به انتخاب تعلق خواهد گرفت.

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …