نجفی همه عامل‌های اصلی مدیریت سازمان میراث فرهنگی را دارد
نجفی همه عامل‌های اصلی مدیریت سازمان میراث فرهنگی را دارد

ریاست سازمان میراث فرهنگی پس از ۸ سال به یک مدیر با سابقه رسید. یک کارشناس سازمان میراث فرهنگی معتقد است که نجفی هر چهار عامل اصلی مدیریت سازمان میراث فرهنگی یعنی دید فرهنگی، مدیریت استراتژیک، برنامه‌ریزی و نگاه به نسل جوان و استفاده از پژوهش در قالب آموزش به آن را دارد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …