میراث شمقدری و یارانش (بخش اول)
میراث شمقدری و یارانش (بخش اول)

چهار سال از زمانی که جواد شمقدری سکاندار هدایت سینمای ایران را به عهده گرفت، می‌گذرد. شمقدری در این مدت وعده‌های زیادی برای پیشرفت سینمای ایران به سینماگران و علاقه‌مندان آن داد ولی این چهار سال آنقدر با حاشیه‌های فرامتنی دست و پنجه نرم کرد که خیلی از وعده‌های داده شده برای رشد سینمای ایران به دست فراموشی سپرده شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …