برای حوزه های فرهنگی اتاق فکر تشکیل می شودوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم:


برای حوزه های فرهنگی اتاق فکر تشکیل می شود

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تشکیل اتاق فکر در حوزه های مختلف فرهنگی خبر داد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …