سلطانی فر اهل تعامل است

رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس:

سلطانی فر اهل تعامل است

عضو هیات رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری می گوید پیگیری، تعامل و اجرا را از ویژگی های مثبت رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی است. او همچنین تاکید کرد: سلطافی فر مورد اعتماد رئیس جمهور است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …