دولت يازدهم بايد به فکر واردات چوب باشد


به گزارش ایرانگرد نیوز، سيدمحمد مجابي، معاون سابق توسعه مديريت و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين مطلب افزود: پهنه باريکي از جنگل‌هاي هيرکاني با قدمت بالا و ارزش فراوان در ايران وجود دارد که براي حفظ و حراست از آن بايد به تدريج استحصال چوب در اين مناطق متوقف شود و همچنين دولت براي واردات چوب بايد به صورت جدي اقدام کند تا فشار از روي جنگل‌ها برداشته شود.

مجابي با ارزيابي مثبت از برنامه‌هاي ارائه شده از سوي رييس‌جمهور به مجلس در حوزه محيط‌زيست گفت: به نظر مي‌رسد اگر اين برنامه‌ها اجرايي شود، محيط زيست ايران وضعيتي متفاوت را تجربه کرده وب تواند نفسي تازه کند .

معاون علم و فناوري مرکز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران در پاسخ به اينکه که چرا محيط ‌زيست عليرغم اهميت فراوانش در ايران تحت تاثير شديد سياست قرار گرفته و جهت‌گيري‌هاي سياسي بر پيشبرد اهداف در اين بخش دخالت فراواني دارند، اظهار داشت: مهمترين دليل بروز اين مشکل نبود نگاه سيستمي در حوزه محيط زيست است . هر بخش هر چند تلاش مي‌کند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد اما به دليل آنکه نگاه سيستمي وجود ندارد، نتايج مناسبي حاصل نمي‌شود .

به گفته وي، رييس‌جمهور در مراسم تحليف خود از واژه توسعه پايدار استفاده کرد و همين امر نشان مي‌دهد دولت يازدهم به مساله محيط‌زيست و توسعه با تمامي ابعادش توجه جدي دارد .

مجابي تصريح کرد: يکي از مهمترين برنامه‌هايي که در دستور کار دولت يازدهم قرار دارد، تشکيل دفتري تحت عنوان توسعه پايدار و محيط زيست در سازمان در شرف تاسيس مديريت وبرنامه‌ريزي است . اين دفتر طبيعتا در کنار سازمان محيط زيست مي‌تواند چالش‌هاي اين بخش را کاهش دهد .

مجابي با تاکيد بر اينکه بسياري از اهداف پيش‌بيني شده در حوزه محيط‌زيست در برنامه چهارم مغفول ماند،گفت: ارزشگذاري اقتصادي محيط زيست يکي از مهمترين پيش‌بيني‌هاي برنامه چهارم توسعه بود که متاسفانه اجرايي نشد . اگر اين مساله اجرايي شود، هزينه زيست محيطي فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي و … مشخص مي‌‍شود در اين حالت مي‌توان برآورد کرد از کل رشدي که در اقتصاد اتفاق افتاده چه حجمي رشد اقتصادي سبز بوده است و چه بخشي رشد اقتصادي خاکستري .

به گفته وي يکي از مهمترين اولويت‌هاي دولت يازدهم ايجاد مديريت يکپارچه و کارآمد کاهش آلودگي هواي کلان‌شهرها است.

مجابي راهبردهاي دولت يازدهم در حوزه محيط زيست را بسيار با اهميت دانست و به نقش آموزش در پيشبرد اهداف اشاره کرد و گفت: دولت يازدهم بناي حمايت جدي از سازمان‌هاي مردم نهاد زيست‌محيطي و تقويت آنها را در دستور کار دارد و اين در برنامه آقاي روحاني مورد اشاره قرار گرفته در حالي که دولت هاي نهم و دهم هيچ توجهي به اين بخش نداشتند .

وي با تاکيد بر اينکه شهرهاي متعددي در ايران با بحران پسماند، آلودگي آب، آلودگي هوا و … مواجه هستند، افزود: در برنامه رييس‌جمهور به اقتصاد آب اشاره شده و تعادل‌بخشي به آب‌هاي زيرزميني مورد توجه قرار گرفته است، بحث مديريت خاک و پسماند و فاضلاب مد نظر است و همين که رييس‌جمهور در برنامه خود به فاجعه درياچه اروميه اشاره مي‌کند و توقف تدريجي استحصال چوب از جنگل‌هاي شمال را مد نظر دارد، مي‌تواند اميدي را در دل دوستداران محيط زيست زنده کند که در چهار سال پيش رو محيط زيست فداي جهت‌گيري‌هاي سياسي نخواهد شد .

به گفته وي يکي از مهمترين اولويت‌هاي دولت يازدهم حمايت از شکل‌گيري صنايع بازيافت براي مديريت پسماندهاست.

گفتني است اين روزها نام سيد محمد مجابي به عنوان يکي از گزينه هاي رياست سازمان حفاظت محيط زيست مطرح شده است.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …