نقش صنایع‌دستی در مناطق محروم و بیکار ضعیف است
نقش صنایع‌دستی در مناطق محروم و بیکار ضعیف است

صنایع‌دستی در ایران مثل ابزار پیشرفته‌ای می‌ماند که در دستان‌ کودکی قرار گرفته که توانایی استفاده از آن را ندارد. این هنر ـ ‌صنعت نه‌تنها یکی از بزرگترین پتانسیل‌های صادرات محسوب‌ می‌شود که هر قشر و سطحی از جامعه می‌تواند با تولید‌ گسترده صنایع‌دستی به اشتغالزایی بپردازد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …