ارکسترها در دولت دهم به بن بست رسیدند
ارکسترها در دولت دهم به بن بست رسیدند

وعده‌های فراوانی راجع به بهبود اوضاع ارکسترها در دولت دهم به گوش رسید که هیچگاه عملی نشد. با این همه، موسسه ارکستر ایران تشکیل شد اما کاری از پیش نبرد؛ ولی این روزها، کورسوی امیدی برای دمیدن نفسی تازه به کالبد نیمه‌جان ارکسترها از سوی دولت جدید وجود دارد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …