تاسیس شرکت حمل و نقل بار که پرچم هم به اورست تحویل می‎دهدراه اندازی نخستین شرکت خدمات تحویل درب به درب چمدان جهان:


تاسیس شرکت حمل و نقل بار که پرچم هم به اورست تحویل می‎دهد

مدیر شرکت تحویل بار وچمدان که اخیرا در انگلستان راه اندازی شده، مدعی است که هرنوع باری را به هر مقصدی حمل می‎کندحتی حمل پرچم به اورست!

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …