گردشگری بدون مدیریت و زیر ساخت مناسب، اشتغال زا نیستنماینده های استان های شمالی؛


گردشگری بدون مدیریت و زیر ساخت مناسب، اشتغال زا نیست

دو تن از نماینده‌های استان‌های شمالی کشور معتقدند میراث فرهنگی و گردشگری عرصه خوبی برای ایجاد اشتغال هستند، اما جای خالی مدیران کارآمد و زیرساخت‌ها در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری احساس می‌شود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …