رشد نرخ بیکاری؛ نبود گردشگر یا بی تدبیری دولتتوسعه جاده قزوین ـ رشت و کاسبانی که بیکار شدند


رشد نرخ بیکاری؛ نبود گردشگر یا بی تدبیری دولت

شاید اگر شاخص وضعیت گردشگری ایران مثبت بود نرخ بیکاری درحد چشمگیری کاهش می‌یافت اما به علت وجود طلای سیاه که کارشناسان معتقدند منجر به نادیده انگاشتن توسعه گردشگری در ایران شده وضعیت بیکاری هم تغییر چندان مثبتی نداشته است . از سوی دیگر به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی صحیح توسط دولت، راه‌های مواصلاتی ایران تا حدودی گسترش یافت اما اشتغالی در نتیجه آن حاصل نشد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …