مصر شاهد بزرگترین غارت موزه‌ها در حافظه تاریخی خویش است
مصر شاهد بزرگترین غارت موزه‌ها در حافظه تاریخی خویش است

باغارت بیش از ۱۰۰۰ اثر باستانی و سرقت یک مجسمه سنگی ۳۵۰۰ ساله مصر که پیش تر نیز شاهد غارت ۵۰ اثر از موزه قاهره بود، اکنون شاهد بزرگ‌ترین غارت میراث فرهنگی در حافظه تاریخ خود شده است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …