کميته‌هاي تخصصي همايش کيش مفيد و موثر بود

3

رئيس اتحاديه هتلداران استان تهران کميته هاي تخصصي همايش کيش را بسيار مفيد و موثر ارزيابي کرد.

محمدعلي فرخ مهر در گفتگو با ميراث آريا(chtn) ضمن اعلام اين مطلب افزود: در نخستين نشست طرح تابستانه ستاد مرکزي سفرهاي کشور که در جزيره کيش برگزار شد، هم انديشي مفيدي ميان بخش خصوصي و مسوولين سازمان ميراث فرهنگي صورت گرفت.

وي با اشاره به اينکه بين بخش خصوصي و سازمان ميراث فرهنگي اختلافي وجود ندارد، تصريح کرد: اختلاف سليقه هايي که بين تشکل ها مطرح بود با برنامه ريزي و سياستگذاري سازمان ميراث فرهنگي به زودي برطرف مي شود.

رئيس اتحاديه هتلداران تهران يادآور شد: سازمان ميراث فرهنگي و به خصوص معاونت گردشگري توانايي حل مشکلات بخش خصوصي و حمايت از تشکل ها را دارد، همايش کيش فرصت مناسبي بود تا اختلاف نظرات مطرح و چاره اي براي آنها انديشيده شود.

فرخ مهر تصريح کرد: سازمان ميراث فرهنگي در راستاي اجراي سياستهاي خود به تشکل ها فشار وارد نمي کند و همين امر در ايجاد حسن نيت و فضاي مثبت همکاري سازنده نقش موثري دارد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …