راه‌اندازی ایرتاکسی و جابجایی مسافران با هواپیماهای جت از تیرماه سال 93

توسط بخش خصوصی انجام می‌شود:

راه‌اندازی ایرتاکسی و جابجایی مسافران با هواپیماهای جت از تیرماه سال 93

یک مسئول در بخش خصوصی از راه‌‌اندازی ایرتاکسی و جابجایی مسافران با هواپیماهای جت از تیرماه سال 93 خبر داد این در حالی است که هنوز بحث راه اندازی ایرتاکسی از جنبه توسعه گردشگری هوایی ایران و همچنین ارتقای ایمنی هوایی در صنعت هوانوردی ایران ناکام مانده است.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …