رسیدگی به حادثه‌دیدگان حوادث سال ۸۸ اقدامی خیرخواهانه بودشورای شهر در دفاع از نجفی مطرح کرد:


رسیدگی به حادثه‌دیدگان حوادث سال ۸۸ اقدامی خیرخواهانه بود

حضور محمدعلی نجفی در جایگاه ریاست سازمان میراث فرهنگی امروز جلسه شورای شهر را تحت تاثیر قرار داده بود. مسجد جامعی،‌ کاشانی، بیادی، دبیر و ابتکار به همکار سابق خود تبریک گفتند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …