طرحی نو در سازمان میراث فرهنگی اندازیداستقبال کارشناسان حفاظت و مرمت از رییس جدید سازمان میراث فرهنگی


طرحی نو در سازمان میراث فرهنگی اندازید

جمعی از کارشناسان پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی حضور رییس جدیدسازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به این سازمان تبریک گفتند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …