سهم هر تهرانی از شهربازی‌ها یه یک‌هزارم درصد هم نمی‌رسدپرونده گردشگری شبانه:


سهم هر تهرانی از شهربازی‌ها یه یک‌هزارم درصد هم نمی‌رسد

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان گردشگری، گردشگری شبانه در تهران بسیار ضعیف است؛ چنانکه می‌توان گفت اصلاً وجود خارجی ندارد.به عنوان نمونه که با کمی حساب و کتاب کردن به این نتیجه می‌رسیم که سهم هر تهرانی از شهربازی‌هابه عنوان یکی از مصادیق گردشگری شبانه یه یک‌هزارم درصد هم نمی‌رسد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …