سهم هر تهرانی از شهربازی‌ها یه یک‌هزارم درصد هم نمی‌رسدپرونده گردشگری شبانه:


سهم هر تهرانی از شهربازی‌ها یه یک‌هزارم درصد هم نمی‌رسد

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان گردشگری، گردشگری شبانه در تهران بسیار ضعیف است؛ چنانکه می‌توان گفت اصلاً وجود خارجی ندارد.به عنوان نمونه که با کمی حساب و کتاب کردن به این نتیجه می‌رسیم که سهم هر تهرانی از شهربازی‌هابه عنوان یکی از مصادیق گردشگری شبانه یه یک‌هزارم درصد هم نمی‌رسد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …