بازدید موزه‌ها و سایت‌‌های کشور برای راهنمایان رایگان می‌شود

معاون گردشگری کشور:

بازدید موزه‌ها و سایت‌‌های کشور برای راهنمایان رایگان می‌شود

معاون گردشگری از رایگان شدن بازدید موزه‌ها و سایت‌های کشور برای راهنمایان گردشگری خبر داد.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …