ایرانگرد نیوز

نخستین همایش علمی دانشجویی – گردشگری در حال برگزاری است

به همت انجمن علمی گردشگری ایران و با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ

نخستین همایش علمی دانشجویی – گردشگری در حال برگزاری است

 

نخستین همایش یک روزه علمی دانشجویی گردشگری ایران به همت انجمن علمی گردشگری ایران در دانشگاه علم و فرهنگ در حال برگزاری است.

خروج از نسخه موبایل