ازتشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه تا تدوام پلنگ کشان در ایران
ازتشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه تا تدوام پلنگ کشان در ایران

سهم تهرانی ها از گردشگری شبانه، میراثی از ایران با برچسب خارجی، تودیع و معارفه وزیر راه و شهرسازی، کشته شدن یک پلنگ اصیل ایرانی در لرسستان و در نهایت تشکیل کارگزوهی بای نجات دریاچه ارومیه توسط دولت یازدهم از مهمترین رخدادهای صنعت گردشگری طی هفته گذشته بوده است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …