خاطرات میرزا رضای کرمانی در خانه آستانه می میردآسیب به حریم خانه تاریخی خادم آستانه شهرستان انار


خاطرات میرزا رضای کرمانی در خانه آستانه می میرد

خانه خادم آستانه که زمانی محل رفت و آمد میرزا رضای کرمانی بود، قربانی ساخت و سازها و به زودی باید با همه خاطرات این خانه خداحافظی کرد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …