تبانی، قانون گریزی یا ضعف دانش حقوقی در سازمان هواپیمایی کشوری
تبانی، قانون گریزی یا ضعف دانش حقوقی در سازمان هواپیمایی کشوری

این طور که به نظر می‌رسد سازمان هواپیمایی کشور، پس از ۷ دهه عضویت در سازمان هوانوردی بین المللی خود چندان با قوانین ایکائو آشنایی ندارد.اگر غیر از این بود هرگز با کلمات بازی و استنباط شخصی خود را ازقوانین بین‌المللی دخیل نمی کرد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …