ارائه توانمندیهای صنایع دستی تهران در سازمان توسعه تجارت ایران

ارائه توانمندیهای صنایع دستی تهران در سازمان توسعه تجارت ایران

معاونت صنایع دستی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به عرضه و معرفی محصولات صنایع دستی استان تهران کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی فرزاد اوجانی معاون صادرات صنایع دستی گفت: بالغ بر 95 شرکت چینی در قالب هیأت تجاری و به منظور توسعه روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران به کشور آمدند که در نشست مذکور نتایج خوبی در عرصه محصولات صنایع دستی به کشورهای هدف به دست آمد.

وی افزود: در همین راستا نمایشگاهی نیز از آثار صنایع دستی استان تهران با هدف توانمندیها و پتانسیل برخی از محصولات صنایع دستی بر پا شد که موجب استقبال هیأتهای خارجی شد.

وی تصریح کرد: قرار است به زودی در سازمان توسعه تجارت ایران نیز با چند هیأت تجاری از کشور کره جنوبی مذاکراتی داشته باشیم و توانمندیهای صنایع دستی استان تهران در آنجا به نمایش گذاشته شود.

Check Also

بازگشت دوباره صنایع دستی به نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی از اضافه شدن صنایع دستی به پانزدهمین نمایشگاه …