ساخت‌ و سازها در شوش سرعت گرفتوقت‌کشی در تعیین حریم شوش:


ساخت‌ و سازها در شوش سرعت گرفت

فعالان میراث‌فرهنگی درحالی تسریع روند ساخت و سازهای اخیر شوش را جدی و نگران‌کننده می‌دانند که وقت‌کشی‌ها در تعیین حریم این شهر باستانی همچنان ادامه دارد. این درحالی است که پرونده ثبت جهانی شوش در حال آماده‌سازی است اما ساخت هتل امیرزرگر، بانک و پارکینگ‌ها به‌سرعت در حال انجام است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …