سازمان حج بانکدار می‌شود؟گفت‌وگو با یک کارشناس ارشد بانکی


سازمان حج بانکدار می‌شود؟

بانکداری یکی از اهرم‌های اصلی توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود، طبق سیاست دولت اکثر بانک های کشورمان از حالت دولتی خارج و بسمت خصوصی شدن پیش رفته‌اند. اما ظاهراً سازمان حج و زیارت خود را از این موضوع مستثی دانسته چرا که اعلام کرده‌است ۸۵ درصد مردم با تاسیس بانک حج موافقت کردند و این به معنای اجرایی کردن این تصممیم است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …