سرای عجم اهواز به میراث ملی بازگشتسرانجام پس از پیگیری های مسئولان میراث فرهنگی و سازمان های مردم نهاد


سرای عجم اهواز به میراث ملی بازگشت

سرای قاجاری عجم که در چند سال گذشته در خطر خروج از ثبت ملی و ویرانی قرار گرفته بود، سرانجام با تلاش های بسیار مسئولان میراث فرهنگی و انجمن مردم نهاد خوزستان به خانواده میراث فرهنگی بازگشت.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …