ایرانگرد نیوز

نوريان در سازمان حفاظت محيط زيست ستاد تشکيل نداده است


علي مقدم نژاد با رد برخي شايعات و اخبار منتشر شده در خصوص تشکيل ستادي در سازمان حفاظت محيط زيست توسط دکتر علي محمد نوريان – يکي از گزينه‌هاي رياست سازمان حفاظت محيط زيست – گفت: دکتر نوريان از افراد مجرب و کارشناس در زمينه محيط زيست کشور هستند و هميشه آماده خدمت به کشور بوده و هستند.

وي با اشاره به اين که تا کنون هيچ حکمي از سوي رييس جمهوري براي ايشان جهت تصدي پست رياست سازمان محيط زيست صادر نشده است افزود: قطعا در صورتي که رييس جمهوري به اين جمع‌بندي برسند که دکتر نوريان بر مسند رياست سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرند، ايشان از نيروهاي آزموده و مجرب چه از داخل و چه از خارج از سازمان حفاظت محيط زيست استفاده خواهند کرد.
:: دانلود فایل ضمیمه ()خروج از نسخه موبایل