امید به راه‌اندازی مجدد شورای عالی میراث فرهنگیانجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگ


امید به راه‌اندازی مجدد شورای عالی میراث فرهنگی

رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در نامه خطاب به رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ضمت عرض تبریک، نسبت به بهبود روند امور در سازمان ابراز امیدواری کردند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …