گردشگري و دولت جديد


پر بيراه نيست اگر بگوييم کار شما در حوزه گردشگري دشوارتر از ديگر بخش هاي اقتصاد خواهد بود. شما آنجا بايد روش هايي را تصحيح کرده و اموري را ترميم کنيد. اما در اينجا شما بايد صنعتي را که هشت سال متوقف شده از نو راه بيندازيد. مي دانيم کار سختي است آقاي روحاني. مطالبه غير منطقي نداريم. تصور نمي کنيم شما مي توانيد کاري بکنيد از همين چند ماه آينده يک به يک هتلهاي پنج ستاره شروع کنند به اينجا و آنجا قد کشيدن و خيل ميليوني جهانگردان روانه يشوند به سمت ايران. اصلا از همين جا شروع کنيم: آقاي روحاني دستور بدهيد کل آمار گردشگري و مبناي محاسبه آنها بازنگري و راست آزمايي و واقعي بشود. شما احتياجي به دروغ نداريد. دست کم در همين سال اول دولتتان. راستش را بگوييد و نگذاريد دولتمردان شما بر آمارهاي غير صادقانه قبلي باز هم بيفزايند. و بعد، ما اعتماد مي خواهيم آقاي روحاني. اعتماد به صنعت گردشگري و اينکه مي تواند حوزه مناسبي براي سرمايه گذاري باشد. از بس دروغ گفته و رطب و يابس به هم بافته اند در اين صنعت هيچ سرمايه گذاري جرات ورود به آن را ندارد. مطالبه بعدي ما ثبات است. در هشت سال گذشته چند بار متولي صنعت گردشگري تغيير کرد؟ ده بار؟ پانزده بار؟ بيست بار؟ واقعيتش را بخواهيد حسابش از دست ما هم در رفته. و قطعا شما هم بر اين باوريد که با اين همه تغيير صنعت گردشگري که هيچ، يک مهد کودک هم نمي توانست درست اداره شود. و دست آخر اينکه ما برنامه مي خواهيم. يک برنامه علمي، واقع بينانه و با اهداف کمي تعريف شده و مشخص. اهداف عيني و قابل اثبات. مثل يکي از همين مديران هشت سال گذشته نگوييد فقط از يکي از بازارهاي هدف يعني چين مي خواهيد سيصد ميليون توريست وارد کنيد. بگوييد از کل جهان هزار نفر توريست مي خواهيد جذب کنيد. اما چطور و با چه امکاناتي و بر اساس کدام راهبرد بازاريابي و بازارسازي. ما هزار توريستي را که واقعا بيايند به سيصد ميليون توريستي که فقط در مصاحبه ها حرف از آنها باشند ترجيح مي دهيم. مي دانيم کار سختي داريد. اما اميدواريم موفق بشويد. چشم دوخته ايم به شما و برايتان دعا مي کنيم.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …