بررسی تخلفات ۱۱ شرکت حمل و نقلی در استان گلستانتوسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های گلستان صورت گرفت؛


بررسی تخلفات ۱۱ شرکت حمل و نقلی در استان گلستان

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های گلستان از رسیدگی به تخلفات رانندگان وشرکتهای حمل و نقل کالا و مسافر استان در ۵ ماهه اول امسال خبر داد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …