بررسی تخلفات ۱۱ شرکت حمل و نقلی در استان گلستانتوسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های گلستان صورت گرفت؛


بررسی تخلفات ۱۱ شرکت حمل و نقلی در استان گلستان

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های گلستان از رسیدگی به تخلفات رانندگان وشرکتهای حمل و نقل کالا و مسافر استان در ۵ ماهه اول امسال خبر داد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …