مهدی حجت، از بهشت به آزادی می‌رود؟
مهدی حجت، از بهشت به آزادی می‌رود؟

آیا مهدی حجت، معاون میراث فرهنگی و قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌شود؟ شنیده ها حاکی از آن است که او دومین مدیری است که محمد‌علی نجفی برای فعالیت در سازمان میراث انتخاب می‌کند. او یکی از بنیانگزاران سازمان میراث فرهنگی بوده و سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …