بنیاد ادبیات نمایشی؛ تاثیر گذارترین نهاد فرهنگی معاصر برای تئاتر استعطا الله کوپال،پژوهشگر تئاتر


بنیاد ادبیات نمایشی؛ تاثیر گذارترین نهاد فرهنگی معاصر برای تئاتر است

اگر بنیاد ادبیات نمایشی بتواند به عنوان ارائه کننده چشم انداز و برنامه ریز برای نمایشنامه نویسی ایران، نقش آفرینی کند در آن صورت می‌توان امید داشت که به تأثیرگذارترین نهاد فرهنگی معاصر برای تئاتر آینده ایران بدل می شود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …