ایرانگرد نیوز

افزایش همکاری های معاونت گردشگری و شرکت فرودگاه ها

در دیدار رحمانی موحد با مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور تاکید شد:

افزایش همکاری های معاونت گردشگری و شرکت فرودگاه ها

 

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دیدار با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشور بر ضرورت افزایش همکاری های فی مابین با هدف ارائه خدمات مطلوب به گردشگران تاکید کرد.

خروج از نسخه موبایل