اولویت وزارت ارشاد تعیین معاونان و مدیران است/ تدارک جلسه با خانه اصناف سینما


مجید صحاف مدیر روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نشستی که قرار بود بین اعضای خانه اصناف سینمای ایران و وزیر ارشاد برگزار شود، گفت: همانگونه که اعضای خانه سینما با آقای علی جنتی وزیر ارشاد به گفتگو نشستند، خانه اصناف سینمای ایران هم این فرصت را دارد تا مسائل خود را با وزیر ارشاد مطرح کنند.


وی افزود: اما زمان دقیق این جلسه مشخص نیست و اخبار رسمی در این‌باره از سوی روابط عمومی وزارت ارشاد ارائه خواهد شد.


مشاور وزیر ارشاد درباره خبری مبنی بر جلسه چهارم شهریورماه خانه اصناف سینمای ایران با وزیر ارشادگفت: من این خبر را نه تایید می کنم و نه تکذیب چراکه ممکن است جلسه به تعویق بیفتد و بد قول شویم. ضمن اینکه فرصت طرح موضوعات اساسی در سایر رشته های فرهنگ و هنر با وزیرارشاد نیز امکان پذیر است و تنها منحصر به سینمای ایران نمی شود.


صحاف در پایان عنوان کرد:‌آنچه مسلم است در حال حاضر اولویت در وزارت ارشاد تعیین معاونان و مدیران زیرمجموعه است. اگر مدیران و معاونان مشخص شوند آنگاه می‌توان با تدبیر بیشتر ساز و کار مناسب را برای حل و فصل و بررسی مسایل فرهنگی کشور اتخاذ کرد.

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …