جشنواره تئاتر مقاومت همانند دو بالی است که به تئاتر کشور کمک می کندامیر دژاکام گفت


جشنواره تئاتر مقاومت همانند دو بالی است که به تئاتر کشور کمک می کند

امیر دژاکام که تاکنون آثاری زیادی چون ‘غزل در حریر’،’پسر کارون’، ‘اعجاز عشق’،’ پرده های نیلگون’،’ آسمان و زمین’ و’ کشت دین ‘را با موضوع مقاومت و دفاع مقدس روی صحنه برده است، درباره جشنواره تئاتر مقاومت گفت‌: جشنواره ای که بهترین نمونه ها را با سلایق و دیدگاه های مختلف به مخاطب ارائه می همانند دو بالی است که به تئاتر کشور کمک می کند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …