جشنواره تئاتر مقاومت همانند دو بالی است که به تئاتر کشور کمک می کند



امیر دژاکام گفت


جشنواره تئاتر مقاومت همانند دو بالی است که به تئاتر کشور کمک می کند

امیر دژاکام که تاکنون آثاری زیادی چون ‘غزل در حریر’،’پسر کارون’، ‘اعجاز عشق’،’ پرده های نیلگون’،’ آسمان و زمین’ و’ کشت دین ‘را با موضوع مقاومت و دفاع مقدس روی صحنه برده است، درباره جشنواره تئاتر مقاومت گفت‌: جشنواره ای که بهترین نمونه ها را با سلایق و دیدگاه های مختلف به مخاطب ارائه می همانند دو بالی است که به تئاتر کشور کمک می کند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …