توریست امریکایی انگشت یک مجسمه ۶۰۰ ساله را درموزه فلورانس شکست
توریست امریکایی انگشت یک مجسمه ۶۰۰ ساله را درموزه فلورانس شکست

یک توریست امریکایی به هنگام بازدید از موزه ای در فلورانس، باعث شد انگشت کوچک دست یک مجمسه ۶۰۰ ساله بشکند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …