بیابان زایی به بام ایران رسیدخشکسالی و مدیریت ناصحیح در چهل سال اخیر موجب شده است


بیابان زایی به بام ایران رسید

در حالی که کارشناسان در مورد خشکسالی سی سال آینده در ایران نگران هستند، موج بیابان زایی در تمامی مناطق کشور، چشمگیر است تا جایی که بیابان زایی حتی تا بام ایران، سرزمین آب ها نیز که بارشی در حدود میانگین بارش جهانی دارد، در چهارمحال و بختیاری نیز رسیده است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …