روحانی خروج هدایای ریاست جمهوری از موزه سعد آباد را پیگیری کندتقاضای نماینده مجلس از رئیس دولت یازدهم:


روحانی خروج هدایای ریاست جمهوری از موزه سعد آباد را پیگیری کند

حاشیه های دولتی هشت ساله در چند روز و چند ماه تمام نمی شود. چند ساعت بیشتر به پایان کار دولت دهم باقی مانده بود که خبر خروج تعدادی از هدایای ریاست جمهوری از کاخ سعد آباد روی خروجی برخی سایت ها و خبرگزاری ها قرار گرفت. حالا یکی از نماینده های مجلس از روحانی می خواهد این موضوع را پیگری کند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …