فقط در انتخابات «اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی» شرکت خواهم کردرییس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران:


فقط در انتخابات «اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی» شرکت خواهم کرد

با وجود آنکه تشکل‌های صنفی می‌توانند قدرتمندترین اعضای بخش خصوصی را تشکیل دهند اما دفاتر خدمات گردشگری فاقد چنین انسجامی است. رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران معتقد است تا زمانی که انتخابات برای تشکیل اتحادیه‌ای واحد برگزار نشود شرکت در سایر انتخابات بی فایده خواهد بود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …