حذف نگاه سیاسی و حاکمیت نگاه فرهنگی بر همه بخش های سازمان میراث فرهنگی

ImageHandler.ashx

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اولین نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که با هدف تبیین سیاست ها وراهبردهای این سازمان برگزار شد بر حذف نگاه سیاسی و حاکمیت نگاه فرهنگی بر همه بخش های سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، « محمدعلی نجفی» با اشاره به اهمیت و جایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در موضوعات مختلف گفت: به نظر من میراث فرهنگی به مثابه یک دانشگاه است و بسیار خوشحال هستم که در این سازمان مشغول به فعالیت هستم.

وی افزود: سازمان میراث فرهنگی کشور در دو دهه اخیز فراز  و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و دستخوش تغییرات متعددی بوده است.

نجفی اظهارداشت: فراز و نشیب های این سازمان به گونه ای است که در چهار سال اخیر این سازمان 4 رئیس جدید به خود دیده است و اتفاقاتی مانند انتقال معاونت میراث فرهنگی به شیراز و یا انتقال معاونت صنایع دستی به اصفهان ضربه های بدی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در سال های اخیر وارد کرد.

به گفته وی ناپیوستگی سازمانی بین بخش های مختلف، تنزل منزلت و جایگاه سازمان و نیز نگاه سیاسی به این سازمان در 8 سال اخیر از مهمترین موضوعاتی بود که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آن رنج می برد و عبارت لگدکوب شدن سازمان که به کار بردم ناظر بر این جابایی ها بود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه اصل و اساس سازمان در هر سه بخش فرهنگ است تاکید کرد: باید با برنامه ریزی دقیق و مناسب رفته رفته مشکلات پیرامون سازمان  میراث فرهنگی را رفع کرد.

نجفی در ادامه صحبت های خود با تاکید بر مقوله فرهنگ در بخش های مختلف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یادآور شد: اعتقاد من بر این است که باید سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری را به عنوان مولد فرهنگ معرفی کنیم و نگاه فرهنگی در هر سه بخش اصلی سازمان حکم فرما شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگر ی یادآور شد: بخش های مختلف این سازمان از جمله سه معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که با یکدیگر ترکیب شده اند باید مانند بدنه واحد با یکدیگر هماهنگ بوده و هر بخش کمک کننده و مددکار بخش دیگر نیز باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید برای خود عقبه اجتماعی ایجاد کند و در تکامل این عقبه اجتماعی به سرمایه اجتماعی دست یابد گفت:در حال حاضر بخش عمده ای از اهالی فرهنگ و هنر رابطه خوبی با سازمان ندارند از این رو باید برای حاکم شدن نگاه فرهنگی و ایجاد یک سرمایه اجتماعی در سازمان تلاش فراوانی کرد.

معاون رییس جمهور در ادامه صحبت های خود باتاکید بر اینکه نگاه سیاسی به سازمان و کار سیاسی در سازمان آفت و ظلم به سازمان است اضافه کرد: اجازه نخواهم داد نگاه سیاسی و فعالیت سیاسی در هر قالب و چهار چوبی در سازمان انجام شود و بنده این نگاه را متوقف خواهم کرد.

دکتر نجفی در بخش دیگری از صحبت های خود به برنامه های جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه معاونت سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد باید در سیاست ها  و برنامه ریزی های فعلی معاونت سرمایه گذاری تجدید نظر و مشی جدید تعریف شود.

وی هم چنین در باره ضرورت توجه به آموزش در سازمان نیز گفت: موضوع آموزش باید در سازمان تقویت شده و مورد توجه قرار گیرد.

دکتر نجفی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع تغییرات در بخش های مختلف سازمان و حذف و ادغام بخش های مختلف سازمان اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من سرگرم شدن به تغییرات و حذف و ادغام بخش های مختلف و نیز جابه جایی های درون سازمانی ما را از وظیفه اصلی خود در این سازمان باز می دارد و اگرچه این اقدامات مهم است اما اعتقاد  دارم حداقل در دو سال اول فعالیت نباید به فکر تغییر و تحول در بخش های مختلف و حذف و ادغام بود.

وی در ادامه به ظرفیت های قابل استفاده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین ظرفیت های قابل استفاده در این سازمان موضوع فضای مجازی و استفاده از این فضاست که در سالهای گذشته از این امکان در عرصه های میراث فرهنگی،بازدید مجازی از موزه ها،گردشگری مجازی و…استفاده نشده که باید در این حوزه حضوری فعال داشته باشیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است مجمع مجازی مشاوران تشکیل شود که این مجمع با دارا بودن حداقل یک هزار عضو در سراسر کشور می تواند  نقش مهمی در ارائه مشاوره های دقیق به سازمان ایفا کند.

معاون رییس جمهور تاکید کرد:باید جریان تصمیم سازی را به فضای مجازی تعمیم بدهیم و با بهره برداری از ظرفیت های این حوزه نظرات کارشناسی را  اخذ کرد.

به گفته دکتر نجفی، سازمان میراث فرهنگی در حقیقت این ظرفیت را دارد که در حوزه دیپلماسی عمومی نیز نقش ایفا کند.

وی افزود: میراث فرهنگی از جمله مزیت های کشور است که نه تنها در حوزه فرهنگی بلکه درحوزه اقتصادی و سیاسی نیز از آن می توان به عنوان یک مزیت استفاده کرد.

وی هم چنین در تشریح بیشتر سیاست ها و راهکار های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یادآور شد: تفکیک روشن تر فعالیت های بخش های مختلف سازمان، بررسی امور مدیرتی و امور تصدی گری و … می تواند سیاست گذاری ها و راهکارهایی باشد که در این سازمان تبیین خواهد شد.

وی هم چنین به موضوع پژوهش در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و ادامه داد: این حوزه در سازمان میراث  فرهنگی که یک سازمان علمی،فرهنگی است باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به ماموریت های سه گانه این سازمان به حوزه صنایع دستی نیز اشاره کرد و گفت: اعتقاد دارم صنایع دستی زنده ترین بخش صنعتی فرهنگی کشور است که با توجه به قدمت و سابقه طولانی صنایع دستی در کشور باید از ظرفیت این هنر صنعت به نحو مطلوب استفاده کرد.

به گفته دکتر نجفی، ایجاد اشتغال به خصوص در مناطق روستایی و عشایری، در آمد زایی، صادرات و ارزآوری و … مهمترین دستاوردهای توجه به صنایع دستی است.

معاون رییس جمهوردرباره بخش گردشگری سازمان نیزافزود: اساس رويكرد سازمان در حوزه گردشگري، نگاه فرهنگي به اين حوزه است وگفتگوي فرهنگي به شكل طبيعي درآن اتفاق مي افتد.

وی خاطر نشان کرد: ارتباطات فرهنگي و حيات اجتماعي فرهنگي در اين بخش است كه مي تواند به طور  طبيعي و غير رسمي تحقق پيدا كند .

به گفته رییس سازمان میراث فرهنگی اين ملاقات فرهنگي كه نتيجه گردشگري است چه در داخل و چه خارج به خوبي اتفاق بيافتد مي تواند منشاء ايجاد بسياري از پديده هاي مطلوب فرهنگي اجتماعي در كشور ما باشد.

وی تاکید کرد:مسئله شناخت اقوام ،‌وفاق و همبستگي در سطح ملي و جهاني،آشنايي با جاذبه ها و داشته هاي تاريخي وفرهنگي كشور و بسياري از مسائل حاصل توسعه بخش گردشگري است .

نجفی گفت: نبايد به اين بخش به هيچ عنوان به عنوان بخشي صرفا اقتصادي نگاه شود و بايد آن را با توجه به همه جوانب گردشگري مذهبي،‌فرهنگي يا اقتصادي،اجتماعي توسعه دهيم و به رهيافته هاي جديد جامعه جهاني در ارتباط با گردشگر ی توجه كنيم.

او با اشاره به مطالعات قابل توجه انجام شده در بخش گردشگری  از سال 79 تا 81 در بخش گردشگری گفت: بر اساس این مطالعات برنامه ملی گردشگری تهیه شد که می توان آن را به روز کرد و از آن ایده گرفت.

وی با تاکید بر اینکه اساس فعاليت در بخش گردشگری  بر دوش بخش خصوصي است یادآور شد:ما ابتدا بايد هدف گذاري و برنامه ريزي کرده و سپس فعاليت ها را حول هدايت ،‌حمايت و نظارت شكل دهيم.

وی خاطر نشان کرد:حضور فعالان بخش خصوصي در سازمان براي تعيين سياست ها بسيار مورد نياز است و ما از آن استقبال مي كنيم .

معاون رییس جمهور در پایان  افزود:ما باید براي سازمان جايگاهی را تعريف كنيم كه براساس آن سازمان نهادي موثر در توسعه فرهنگي كشور و نهادي نقش آفرين در ديپلماسي فرهنگي باشد.همچنین نهادي موثر در ترويج فرهنگ همزيستي و وفاق ملي و جهاني و نهادي تعيين كننده در عرصه صلح و ارتقاء منزلت جهاني ايران ، نهادي واسط ميان فرهنگ و صنعت و نهادي براي بالا بردن سرمايه فرهنگي،‌اجتماعي و تاريخي سرزمين عزيزمان ايران باشد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …